Instruktorëve të Gjuhës së Shenjave Shqipe

| Categories Kryefaqja
Vazhdon trajnimi i Instruktorëve të Gjuhës së Shenjave Shqipe një bashkëpunim i ANAD me Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive bazuar në metodën dygjuhësore.

Programi i trajnimit të Instruktorëve të Gjuhës së Shenjave Shqipe, udhëhiqet nga profesionistë të fushës së edukimit të njerëzve që nuk dëgjojnë në bashkëpunim të ngushtë me trajner të huaj edhe vendas me qëllim që instruktorët të përfitojnë nga praktikat më të mira.

Ky program është bërë i mundur fal mbështetjes së Swisscontact dhe Shoqatës Finlandeze të Njerëzve që Nuk Dëgjojnë.

ANAD do të vazhdojë t’ju informojë në vijim me video të tjera informuese në lidhje me Instruktorët e Gjuhës së Shenjave Shqipe.

#edukimivazhduar #gjuhaeshenjaveshqipe
#instruktorigjuhëssëshenjaveshqipe

Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.4
ANAD-SHKSHNJND