Bordi Drejtues i Shoqatës Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që Nuk Dëgjojnë

| Categories Informacion nga ANAD
Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që Nuk Degjojne ka mbajtur Asamblen e Përgjithshme ku është zgjedhur Bordi i ri Drejtues për vitin 2021-2025.

Bordi përbehet nga 7 anëtar në pozicionet e më poshtme:

Z. Presidente e ANAD                Françeska Xhunga               
Zv. President  i ANAD                Ermal Çelaj
Arkëtare e Bordit të ANAD        Sadete Vakaj
Sekretare e Bordit të ANAD       Esmeralda Terziu              
Anëtare e Bordit të ANAD          Alma Spahaj        
Anëtar i Bordit të ANAD             Kledio Sejdini                                                                   
Anëtar i Bordit të ANAD             Besim Çemeri
                       
Ju urojmë suksese në detyrën e tyre te re.