Njoftim

| Categories Informacion nga ANAD
Njoftim

Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që Nuk Dëgjojnë më datë 17 Tetor do të zhvilloj Asamblen e Përgjithshme, ku do mbahen zgjedhjet për Bordin e ri Drejtues per periudhen 2021-2025.

Të gjithë personat e interesuar për tu bërë pjesë e Bordit Drejtues të ANAD të aplikojnë në numrat e më poshtëm +355696389382 deri më datë 15 Tetor 2021.