“Rregjistrim në klasë të parë”

| Categories Kryefaqja
Me shërbimin më të ri: “Rregjistrim në klasë të parë” të gjithë prindërit dhe kujdestarët ligjorë do të rregjistrojnë, nëpërmjet platformës online e-Albania, fëmijë në shkollat publike.

Kjo video është krijuar në kuadër të projektit: “Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ANAD.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë