Sherbimi I interpretimi për Vodafone Albania.

| Categories Informacion nga ANAD
ANAD në bashkëpunim me Vodafone Albania ofron për të gjithë komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë oferta të përshtatura me 50% ulje. ANAD është duke përgatitur listën emërore të anëtarëve të cilët dëshirojnë të rregjistrohen për të përfituar nga oferta. Njoftojmë anëtarët të paguajnë kuotizacionin e ANAD dhe të dërgojnë në numrin e telefonit në WhatsApp kartën e identitetit. Listat me numrat e rinj do të jenë aktivë në muajin Shtator.