Mbledhjen e Vecantë 2023

| Categories Informacion nga ANAD
Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë më datë 7/05/2023 do të zhvillojë Mbledhjen e Vecantë me të gjithë anëtarët e saj me kuotizacion.

Kjo mbledhje ka për qëllim diskutimin dhe miratimin e raporteve vjetore të Shoqatës Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që nuk Dëgjojnë.

Ftojmë të gjithë anëtarët e ANAD të bëhen pjesë e këtij aktiviteti pranë Institutit të Nxënësve që Nuk Dëgjojnë. prej ores 09:00 deri në 14:00.

Ju mirëpresim!