Përshëndetje

| Categories Informacion nga ANAD
Mirë se erdhët në faqen e re të webit www.anad.al.
Për të ofruar informacion sa më të mirë ju bëjmë me dije se është në proçes pune nga ana jonë.

Në këtë faqe do te gjeni materiale të ndryshme si video në gjuhën e shenjave shqipe ashtu dhe në gjuhën e shkruar shqipe në mënyrë që informacioni të jetë disponueshëm si për për personat që dëgjojnë njësoj si personat që nuk dëgjojnë.

Ju falenderoj dhe mirupafshim!