Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të rishikimit të strategjisë 10-vjecare të ANAD-it

| Categories Kryefaqja
Njoftim për komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë

Më datë 20 Nëntor 2022 pranë ambjenteve të Institutit të Nxënësve që nuk dëgjojnë do të organizohet takimin për mbledhjen e nevojave te komunitetit.

Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të rishikimit të strategjisë 10-vjecare të ANAD-it ,
ku nevojitet konsultimi me komunitetin për vendosjen e objektivave afat gjata.

Ju mirëpresim ditën e diel ora 10:00 – 14:00