ANAD në kuadër të Projektit “Albania Toward Effective Sign language”

| Categories Kryefaqja
ANAD në kuadër të Projektit “Albania Toward Effective Sign language” mbështetur nga UNDP Albania synon të mbështesë trajnimin për interpret të gjuhës së shenjave shqipe.

Kërkesat për aplikantët:

Të jetë i/ e moshës nga 18- 40 vjec

Të zotërojë një diplomë universitare ( Bachelor)

Të ketë njohuri bazike të gjuhës së shenjave shqipe ( është prioritet)

Ftohen të gjithë të interesuarit të dërgojnë një letër motivimi dhe një CV pranë ANAD në adresën e email anad.coordinator@gmail.com deri ditën e Premte datë 11.11.2022.

Programi i trajnimit të instruktorëve dhe interpretëve të gjuhës së shenjave shqipe zbatohet nga Shoqata Kombëtare e Njerëzve që Nuk Dëgjojnë (ANAD) mbështetet nga Shoqata Finlandeze e Njerëzve që Nuk Dëgjojnë dhe nga UNDP në Shqipëri, në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Askush të mos mbetet pas/Leave no one behind”, të financuar nga Qeveria Zvicerane.

UNDP Albania