Vlerësimi i ri bio-psiko-social

| Categories Kryefaqja
Vlerësimi i ri bio-psiko-social, informacion dhe udhëzimet e nevojshme për vlersimin e të rriturve dhe fëmijëve që nuk dëgjojnë.
Për çdo pyetje dhe paqartësi, lutemi të na kontaktoni në numërin e telefonit: 0696389382 (whatsapp ANAD) ose adresën e emailit: anad.organisation@gmail.com